top of page
shutterstock_90565105.png

NS Çelik

Ürünler > Yay Çelikleri

Yay  çeliklerin den beklenen özellikler; bir yük altında elastik alanda şekil değişikliği yapabilme ve yükün kaldırılması ile eski haline gelebilme özelliğine sahip olması şeklindedir. Bu noktada, yayın yapımında kullanılan çelik malzemenin yaylanabilme özelliği önem kazanmaktadır. Yay çeliği de, çeşitli yayların yapımında kullanılan malzemenin yaylanabilme özelliği önem kazanmaktadır.  Yay çeliği de, çeşitli yayların yapımında kullanılan çelik malzemeleridir. Yayaların yapımında kullanılan çelik malzemeler, çalışma şartlarında yüklemeler; çeki, bası ve burkulma (ters döndürmek ) şeklinde olabilir. Yükleme çeşitlerine göre yaylar için tipik örnekler sıralanabilir; bükülerek zorlanan yaprak yaylar, bükülebilen yaylar, çekme ve basmaya zorlanan helisel yaylar, burkularak zorlanan yaylı rondelalar, ters yüzüne çevrilen yaylar, stabilizatörler.

Sınıflandırılması

Kalite çeliklerinden yapılan yay çelikleri alaşım elementlerine göre şu şekilde sınıflandırılır;

  • Silisyumlu (38Si7, 46Si7, 51Si7, 65Si7)

  • Silisyumlu-kromlu (60Si Cr7)

  • Silisyum – Manganlı (60SiMn5)

Asal çeliklerden yapılan yay çelikleri alaşım elementlerine göre;

  • Silisyumlu (66Si7)

  • Kromlu (55Cr3)

  • Silisyumlu – Vanadyumlu 50CrV4 ve 58CrV4)

  • Krom –Molibden-Vanadyumlu (51CrMoV4)

Diğer  taraftan bir kısım özellikle ince kesitli olanlar soğuk, kalın kesitli olanlar sıcak sarılım esasına göre çeşitlenir. Soğuk yayların C yüzdesi nispeten yüksektir, yüzey düzgünlüğü fazla ve genellikle soğuk işlem görmüş haldedirler. Sıcak sarılmış yaylar daha büyük kesitlerde  olup mutlaka sertleşebilirlik özellikleri mevcuttur.

whatsApp.png
bottom of page