top of page
shutterstock_90565105.png

NS Çelik

Ürünler > Otomat Çelikleri

Otomat çelikleri yüksek oranda kükürt  (S) ve Mangan (Mn) içeren alaşımsız çeliklerdir. Mangan ve kükürt’ ün oluşturduğu Mangan-Sülfür (MnS) sayesinde küçük ve kırılgan talaş oluşumu nedeni ile seri üretime yönelik çalışan hızlı takım tezgahlarında (tek veya çok milli) işlenirler. Bu çeliklere % 0.15 – 0.35 oranında ilave edilen kurşun (Pb) sayesinde kesme hızları arttırılmaktadır. Bazen kurşun (Pb) yerine  Tellür (Te), Bizmut (Bi) ve Selenyum (Se) da aynı amaçla kullanılmaktadır. Diğer çeliklere oranla daha yüksek Fosfor (P) içermeleri talaş kırılganlığı ve kesme yüzeyi kalitesini iyileştirir.

Otomat çelikleri uygulanan ısıl işlemlere göre,

A. Isıl işlem uygulanamayanlar

B. Isıl işlem uygulananlar

   B1- Islah işlemi uygulananlar

   B2- Sementasyon işlemi uygulananlar

Talaş kaldırma gereği duyulmadan yüzeylerin hassas ölçü toleranslarında olması gereğinden, otomat çelikleri daha ziyade soğuk çekilmiş olarak kullanılır.

  • Yaklaşık %0.12 kükürt ve düşük karbon ihtiva eden ve yarı otomat çeliği olarak adlandırılan çelikler, iyi bir işlenebilirlik özelliğinin yanı sıra, sıcak ve soğuk  dövme ve zımbalama parçalarının imalatında kullanılmaktadır.

  • Yüksek kükürt ihtiva eden  9SMn28 kalitesi, sıcak dövme uygulamasında başarıyla kullanılmaktadır.

Otomat çeliklerinin Kullanım Avantajları

Otomat çelikleri, süratli ve seri üretim yapabilen torna ve otomat tezgahlarında, aşağıda belirtilen avantajları sağlar.

  1. İş parçalarının kolay işlenmesi ve tezgahtaki rahat hareketini mümkün kılan iyi bir talaş kırılganlığı sağlar.

  2. Çok düşük kesme kuvvetleri gereği işlenen parçada iyi bir yüzeysel kalite sağlar.

whatsApp.png
bottom of page